Addiktologi

Alle har vi ”bindinger” til eksempelvis hendelser, steder eller ting osv.  ”bindinger” kan være bevisste og ubevisste og kan være negative eller oppfattes som positive.  En del av vår identitet  bygges på dette og vi har det med oss familiesystemet og fra bla. opplevelser som er helt tilbake fra vi ble født og kanskje også før dette. Vi viderefører dette i våre egne liv og kopierer ofte det destruktive. Dette må ikke forveksles med nedarvede gener da de får andre funksjoner i vår identitet og sjelden kan endres av mennesket (uten medisin)

Negative ”bindinger” er destruktive handlemønster og oppførsel som gir følelses forandring / flukt etterfulgt av destruktivitet.  Vi skaper avhengighet til våre mønster uavhengig om de gir oss negative konsekvenser.  Dette er fordi de samtidig gir oss en form for trygghet.

Det er bevisstgjøring av det destruktive som gir oss muligheten til å starte en endringsprosess.  Først når dette har skjedd kan det startes en endringsprosess.

Addiktologen arbeider bla.  gjennom speiling, samtaler, terapi og prosess.