Om meg:


Etter mange år med progressiv destruktiv livsstil som inneholdt mye egoisme og avhengighet, kom til slutt nødvendigheten av endring i livet.
I denne prosessen skjedde mye og blant annet ett ønske om å videreformidle og arbeide med mennesker

Gjennom å få hjelp til endring og prosesser kan vi se livet får en annen mening, og oppdagelsen av nye dimensjoner i livet blir klarere.
Det og evne å se etter løsninger fremfor problem, se på det vi kan forandre fremfor det vi ikke kan og be om kunnskap til å finne forskjellen.

Morten er utdannet Addiktolog fra Samverkangruppen og Fria Universitetet i Norden i Stockholm.   http://www.samverkangruppen.se
I tillegg har jeg flere andre utdanninger og kurs innen rus, med- avhengighet, voksne barn, lyst og tap mm.  Jeg tilbyr i dag hjelp og samtaler med mennesker som strever med dette.

Jeg har arbeidet som terapeut ved flere behandlings institusjoner for rus- avhengighet, på ungdomshjem og i oppfølging av personer som har vært i rus- behandling og fengsel.
Jeg tilbyr også undervisning i grupper og bedrifter.  Underviser i dag fagfolk samt skoler i rus og avhengighet.  Underviser i grunnskolens 9 trinn.