Avhengighet / mental besatthet

Hva er avhengighet og når betegnes jeg som avhenting til mine handlinger?

Store spørsmål og ingen entydig svar.  Spørsmålet handler ofte til slutt om hvilke konsekvenser din oppførsel knyttet til dette har for deg og menneskene rundt deg.

Fysisk og psykisk avhengighet kan diagnostiseres og det finnes behandlinger i form  av medisiner og psykiatri, men mental avhengighet, som er den største avhengigheten, har vi ingen diagnose for.
Mental besatthet eller galskap har det materielle, intellektet samfunnet vi lever i ikke gode løsninger på, og prognosene er meget dårlige, ofte institusjoner, død eller fengsler.
Alt for ofte behandles symptomer i form av fysiske smerter eller psykiske lidelser i stede for årsaken til problemene/ plagene.

Det er nettopp denne delen av mennesket addiktologien henvender seg til.  Den mentale delen og det åndelige aspekt.  Det ubevisste utenfor det ubevisste som vi ikke kommer i kontakt med fordi vi har skapt ett beskyttende ”lag” rundt ”juvelen” vår.
Juvelen kjennetegnes av sinnet vårt.  Når vi lever i destruktivitet og i det forgjengelige så stenger vi av for denne flotte energien som finnes i oss alle.
Dette er også noe av årsaken at medisin og psykiatri ikke finner løsningen på problemet.  Løsningen ligger i mennesket selv/ hos deg selv.