Undervisning

Vi tilbyr undervisning til skole, universitet, arbeidsplasser, familie hjem osv.
Undervisningen tilpasses den enkelte oppgave og tar for seg avhengighet som hoved tema.